Brochures aanvragen

Bent u geïnteresseerd in producten van Röwa? We sturen de door u gewenste brochures graag rechtstreeks naar uw huis.

Selecteer de door u gewenste brochures/catalogi:

Opmerking over de verwerking van uw persoonsgegevens

We registreren uw gegevens ten behoeve van het uitvoeren van uw contactaanvraag. De gegevensverwerking berust op artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het is ons gerechtvaardigde belang om uw aanvraag te beantwoorden. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van het opnemen van contact. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring onder de punten "Uw gegevens" > "Contactmogelijkheid via de website".

Privacyverklaring*